Greitasis pažintys mandeville la,

Prieiga per internetą: Lietuvos statistikos departamentas. Tyrimas vykdomas didaktikos aprėpiamos turinio įteisinimo ir struktūrinimo pla- čiosios problemos lygmeniu. Galima to priežastis, kad atskirų valstybių įstatymuose, tarptautinėje literatūroje bei teisės aktuose sąvokos vartojamos dažnai keičiant viena kitą, pvz. Swarbrooke ir Horner pateikia faktorius, veikiančius atostogų sprendimo priėmimo procesą žr. Autorių pasirinkti M.

Viktorija Melnik Nacionaliniūs M. Straipsnyje nagrinėjama kultūrinio turizmo plėtros svarba atvykstamajam Lietuvos turizmui. Pateikiama kultūrinio turizmo sampratos analizė bei esamos kultūrinio turizmo situacijos Lietuvoje apžvalga.

Atliktas pusiau struktūrizuotas giluminis interviu su 5 Lietuvoje dirbančiais ekspertais, turinčiais ne mažesnę nei 5 metų patirtį kultūrinio turizmo sektoriuje. Gauti duomenys analizuojami turinio angl. Raktiniai žodžiai: kultūrinis turizmas, plėtros svarba, atvykstamasis turizmas Įvadas Aktualumas.

Šiandieniniame pasaulyje, stipriai paveiktame globalizacijos procesų ir technologijos naujovių, didėjant visuomenės išsilavinimo lygiui bei sparčiai augant žmonijos populiacijai, tarpusavyje sąveikauja šimtai įvairiausių kultūrų. Kultūra yra neatsiejama, bet kurio pažintys dienoraštis svetainė sąrašas ar visuomenės dalis, neišvengiamas daugumos kelionių ir maršrutų elementas.

Žmonės pasiilgę unikalumo, pradeda domėtis ne tik svetimų, bet ir savų šalių kultūra bei kultūriniu paveldu Jovocic, Dėl šios priežasties masinėje turizmo industrijoje iškyla kultūrinio turizmo vaidmuo, kuris šiandieniniame globalizacijos pasaulyje yra vienas sparčiausiai augančių ir besivystančių turizmo sektorių Richards, Mokslinėje literatūroje pabrėžiama, jog kultūrinio turizmo plėtojimas teikia visapusišką naudą valstybėms Richards, Kultūrinis turizmas - tai neatsiejama šiuolaikinės tvarios politikos dalis, kuri skatina regionų kultūros plėtrą, tradicijų puoselėjimą, inovatyvių požiūrių įgyvendinimą Repšienė, Esminės Lietuvos kultūrinės ir geografinės ypatybės suteikia galimybę kultūrino turizmo plėtrai mūsų šalyje, taip pritraukiant Lietuvos visuomenės bei užsienio turistų lėšas, tuo generuojant ekonominę ir socialinę naudą valstybės gerovės ir vystymosi užtikrinimui bei tuo pačiu skatinant atvykstamąjį Lietuvos turizmą.

Darbo objektas: kultūrinio turizmo plėtra. Darbo tikslas: įvertinti kultūrinio turizmo plėtros svarbą skatinant atvykstamąjį Lietuvos turizmą.

Darbo metodai: mokslinės literatūros analizė, lyginamoji analizė, pusiau struktūrizuotas giluminis interviu. Kultūrinio turizmo samprata 7 8 Suvokti, kaip svarbu plėtoti kultūrinį turizmą gali padėti šios turizmo rūšies sampratos analizė, kuriai vis daugiau dėmesio skiriama šiandieninėje mokslinėje literatūroje. Tačiau apibrėžti kultūrinį turizmą nėra taip paprasta, nes daugelis mokslininkų supranta jį savaip ir skirtingai.

greitasis pažintys mandeville la

Įdomu tai, jog, apibūdinant kultūrinį turizmą vieni autoriai linkę labiau pabrėžti patirtį, dalyvavimą bei žmonių norą pažinti ir pajausti kultūrą, o kiti mokslininkai aiškina šią turizmo rūšį išskirdami tokius objektus, kaip pilys, dvarai, muziejai, teatrai, tradicijos, papročiai, šventės ir pan.

Senesni tradiciniai apibrėžimai kultūrinį turizmą sieja su istorinio paveldo objektais, vėlesnėse sampratose pabrėžiami patirties, pramogų ir dalyvavimo kultūrinėse veiklose aspektai. Kultūrinis turizmas - tai istorinių ir paveldo vietų, o taip pat menų ir amatų mugių, festivalių, muziejų lankymas. Tai noras patirti lankytinos vietos kultūrą. Kultūrinis turizmas tai veikla, suteikianti žmonėms galimybę išbandyti kitokį gyvenimo būdą, visų pirma, susipažįstant su kitų žmonių papročiais, tradicijomis, jų kultūrine aplinka, idėjomis bei architektūros, istoriniais ir archeologiniais paminklais, taip padedant suvokti ir vertinti vietos, kurioje lankomasi unikalumą.

Kultūrinis turizmas tai dalyvavimas konkrečių veiklų ir patirčių srityje, kuris apima: turizmą, kultūrinius išteklius, patirties produktų vartojimą, patirties produktų teikimą.

Kultūrinis turizmas - kelionė, siekiant pažinti kultūrinę aplinką, įskaitant top secret pažinčių patarimai, vaizduojamąjį ir scenos menus, išskirti vietinį gyvenimo būdą, vertybes, tradicijas, įvykius bei kitus kūrybinių ir kultūrinių pokyčių procesus Kultūrinis turizmas tai kelionė, tenkinanti žmogaus kultūrinius poreikius, todėl siejamas su įvairių renginių, koncertų, muziejų lankymu, pažintimi su skirtingomis meno rūšimis bei kt.

Kultūrinio turizmo industrija siejama su tokiomis pramogomis, kaip muziejai, galerijos, architektūra, festivaliais, taip pat su maistu, mada, kalba ir religija. Greitasis pažintys mandeville la turizmas dabartinėje aplinkoje dinamiškas ir nuolat kintantis bei atsinaujinantis procesas, tai politinių, ekonominių, sociokultūrinių, kultūrinių, meninių procesų atspindys.

Apibendrinant visus apibrėžimus, galima teigti, jog greitasis pažintys mandeville la kultūrinis turizmas mokslinėje literatūroje suvokiamas skirtingai, pačią šios turizmo rūšies esmę nusako autentiškų arba išskirtinių, greitasis pažintys mandeville la kultūrinių ar edukacinių patyrimų istorijos, menų bei mokslo prizmėje paieškos kelionės metu, sąveikaujant su tam tikra bendruomene per jų gyvenimo būdą, kulinarinį paveldą bei propaguojamas tradicijas.

Esama kultūrinio turizmo situacija Lietuvoje Lietuva, garsėjanti savo istorine praeitimi, gausiu kultūriniu paveldu ir įspūdinga gamta, pasižymi visomis reikiamomis savybėmis kultūrinio turizmo plėtojimui.

Pasak Šciglienės kultūrinis 8 9 turizmas tai prioritetinė kryptis Lietuvoje ir jo plėtotė kultūrinių produktų, kultūros paveldo objektų, miestų, architektūros paveldo, šalies istorijos požiūriu potencialiai įdomi tiek vietos, tiek užsienio turistui. Didėjantį atvykstančių turistų, besidominčių Lietuvos kultūra, srautą iliustruoja Valstybinio turizmo departamento statistika, kurios duomenimis, nuo iki m.

Svarbu paminėti tai, jog valstybinio turizmo departamento prie Ūkio ministerijos skaičiavimais, metais iš atvykstamojo turizmo vienadienių lankytojų ir turistų Lietuvos Respublika gavo iš viso 1,18 mlrd. Visi šie skaičiai patvirtina tai, jog didėja užsienio turistų susidomėjimas Lietuva.

Atvykstančių turistų išlaidos kultūrinėms paslaugoms mln. Sudaryta autorių, remiantis Valstybinio turizmo departamento duomenimis 1 pav. Ryškus šuolis metais gali būti aiškinamas tuo, jog šiais metais Lietuvoje buvo surengtas Europos krepšinio čempionatas angl. EuroBasketpritraukęs didelį užsienio turistų srautą, kurie ne tik stebėjo krepšinio varžybas, bet ir naudodamiesi proga siekė susipažinti su Lietuva bei jos kultūra. sporto gerbėjų pažinčių svetainė

  • Pažintys socialinė drugelis
  • Почему ты позволяешь ему делать от твоего лица ложные утверждения.

Naujausiais statistiniais duomenimis išlaidos kultūrinėms paslaugoms yra trečioje vietoje po išlaidų maitinimo bei apgyvendinimo paslaugoms ir metais tai buvo 34,3 milijonai eurų.

Tyrimo rezultatai Siekiant gauti kokybinį požiūrį į tiriamą kultūrinio turizmo reiškinį buvo pasirinktas pusiau struktūrizuotas giluminis interviu. Tiriamieji buvo 5 Lietuvoje dirbantys ekspertai, turintys ne mažesnę nei 9 10 5 metų patirtį kultūrinio turizmo sektoriuje. Tyrimo metu sukurtais klausimais atsižvelgus į jų turinį buvo siekiama atskleisti ekspertų nuomonę bei požiūrį šiomis pagrindinėmis temomis: 1.

Esama kultūrinio turizmo situacija Lietuvoje 2. Kultūrinio turizmo plėtros svarba skatinant atvykstamąjį Lietuvos turizmą Žemiau esančioje lentelėje pateiktas ekspertų požiūris į esamą kultūrinio turizmo situaciją Lietuvoje žr.

Kate 1 lentelė. Informantas nr. Pakruojo regionas tai vis labiau greitasis pažintys mandeville la objektas, vienas iš būsimų labai svarbių ne tik kultūrinio, bet ir viso Lietuvos turizmo objektų. Tokiu būdu, daugelis puikių renginių tampa netinkami užsienio svečiams Informantas nr. Mūsų versle, mes dar neprasidėjus naujiems metams, iš anksto esame sudarę visas programas, nustatę kainas bei pasirašę sutartis su partneriais, kurie išplatina katalogus su kainomis milijoniniu tiražu.

greitasis pažintys mandeville la

Kas lieka kaltas ir atsako už tai? Visos šios organizacijos turėtų dirbti išvien, siekti bendro tikslo, skatinant atvykstamąjį turizmą, tačiau šiuo metu yra atvirkščiai.

Kultūrinis paveldas Lietuvoje tai pats pirmiausias faktorius, pritraukiantis užsienio turistus. Didžiausios problemos su kuriomis susiduriama kuriant kultūrinio turizmo produktą žr. Informantų atsakymai atskleidė pagrindines kintančias tendencijas susijusias su kultūrinio turizmo organizavimu Lietuvoje žr.

Buvo pastebėta, kad pastaruoju metu kuriant turizmo produktus 11 12 atsiranda kultūrinio turizmo ryšys su kitomis turizmo rūšimis, pavyzdžiui, medicininiu ar religiniu turizmu.

Taip pat, ekspertų teigimu, vis dažniau panaudojamos šiuolaikinės technologijos kuriant turizmo produktą bei didėja renginių organizatorių sąmoningumas. Visos šios kintančios tendencijos yra palankios tolimesniam kultūrinio turizmo plėtojimui Lietuvoje.

MOKSLAS IR PRAKTIKA: aktualijos ir perspektyvos

Taip pat informantai paminėjo, jog sparčiai didėja vietinių turistų skaičius, o tai yra gera naujiena, pranešanti apie didėjantį Lietuvos piliečių sąmoningumą. Todėl, remiantis visų ekspertų nuomone, bendra kultūrinio turizmo situacija Lietuvoje yra ženkliai gerėjanti. Ekspertai stipriai išreiškė teigiamas pozicijas kultūrinio turizmo atžvilgiu žr.

Todėl pagrindinis objektas, traukiantis atvykstančius turistus tai mūsų šalies kultūrinis paveldas. Taip pat ekspertai pabrėžė kultūrinio paveldo pagrindinės kultūrinio turizmo ypatybės - funkciją bei vaidmenį, teigdami, jog materialus mūsų šalies kultūrinis greitasis pažintys mandeville la tai esminis turistų traukos objektas žr.

Viktorija Melnik Nacionaliniūs M. Straipsnyje nagrinėjama kultūrinio turizmo plėtros svarba atvykstamajam Lietuvos turizmui.

Išvados 1. Kultūrinio turizmo sampratą mokslininkai apibrėžia skirtingai.

MOKSLAS IR PRAKTIKA: aktualijos ir perspektyvos - PDF Free Download

Dažniausiai naudojamas apibrėžimas teigia, jog kultūrinis turizmas tai kelionė, siekiant pažinti kultūrinę aplinką, įskaitant kraštovaizdžius, vaizduojamąjį ir scenos menus, išskirti vietinį gyvenimo būdą, vertybes, tradicijas, įvykius bei kitus kūrybinių ir kultūrinių pokyčių procesus. Lietuva pasižymi išlikusiu gausiu kultūriniu bei istoriniu paveldu.

Statistiniai duomenys parodo, jog didėja atvykstančių turistų, susidomėjusių Lietuvos kultūra srautai. Auga atvykstančių užsienio turistų išlaidos kultūrinėms paslaugoms Lietuvoje, todėl kultūrinis turizmas Lietuvoje prisideda prie pridėtinės vertės kūrimo.

Kultūrinio turizmo plėtojimas yra svarbus, naudingas ir reikšmingas skatinant Lietuvos atvykstamąjį turizmą bei gerinant bendrą Lietuvos turizmo būklę. Kultūrinis turizmo vaidmuo skatinant Lietuvos atvykstamąjį turizmą yra vienareikšmiškai esminis. Kultūrinis paveldas yra pats svarbiausias faktorius pritraukiantis užsienio turistus atvykti į Lietuvą. Kultūrinio turizmo plėtros svarba yra akivaizdi tiek didinant atvykstamojo turizmo srautus, tiek kuriant gerbūvį šalies viduje per teikiamą socialinę, ekonominę bei šalies populiarinimo naudą.

Literatūros sąrašas 1. Brida, J. The economic impacts of cultural tourism. Kultūrinis turizmas kaip kultūrų suartėjimo veiksnys: kuo ispanai domisi Lietuvoje?

  1. Pažintys magijos tarot
  2. Juodas pažintys melbourne
  3. Greitasis pažintys basel šveicarija

Ekonomika ir vadyba: aktualijos ir perspektyvos, 3 19p Hall, M. Cultural and heritage tourism: The new grand tour. Jovicic, D. Cultural tourism in the context of relations between mass and alternative tourism.

Šiomis metodologinėmis nuostatomis yra remiamasi kiekvienoje mo- nografijos dalyje, taip pat jos detalizuojamos arba papildomos tiriamos srities ar dalyko didaktikų aktualiomis nuostatomis. Dalyse ir skyriuose tyrėjai variantiškai vartoja sąvokas XXI a.

Current Issues in Tourism, 19 6p Lietuvos Respublikos vyriausybė. Lietuvos turizmo plėtros metų programa.

Prieiga per internetą: 7. McKercher, B. Cultural tourism: The partnership between tourism and cultural heritage management. Repšienė, R.

Šiuolaikinės Lietuvos kultūros vizijos: tarp politikos, medijų ir realybės.

greitasis pažintys mandeville la

Medijos, politika, vaizduotė, p Silberberg, T. Cultural tourism and business opportunities for museums and heritage sites. Tourism management, 16 5p Ščiglienė, V.

Kultūrinio turizmo sritys ir jų ypatumai: Kūrybingos veiklos modeliai.

Atvykstamasis turizmas m. Lietuvos statistikos departamento užsakomojo tyrimo ataskaita. Vilnius: Lietuvos statistikos departamentas. Tighe, A. Research on cultural tourism in the United States. Tourism: building credibility for a credible industry. Baltijos šalių Kultūrinio turizmo politikos dokumentas. Zedkova, A. Cultural Destinations as one of the most important generators of tourism.